Z wielką przyjemnością informujemy, że nasz Fundacja przystąpiła do projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Bierzemy udział w dwóch projektach :

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.

Bardzo się cieszymy, działamy prężnie z uśmiechami na twarzach i ogromną radością.