Od sierpnia w naszej Fundacji Benedyktyński Zakątek ruszyły zajęcia projektowe –

„Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.”

 Projekt finansowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Dzięki takim projektom nasze placówki mogą efektywniej wspierać rozwój i rehabilitacje naszych podopiecznych. Zajęcia Integracji Sensorycznej oraz Fizjoterapii dostarczają naszym podopiecznym odpowiednia ilość bodźców sensorycznych oraz usprawniają prawidłowy rozwój motoryczny. Stale rozwijamy się dla nich w wielu dziedzinach. Nasi specjaliści wciąż podnoszą swoje kwalifikacje, uczestniczą w wielu kursach i projektach. Wszystko dla naszych dzieci 🙂