11 listopada 1918 roku po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy, Polska odzyskała niepodległość. Stało się tak dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeństwa. Z dumą przypominamy sobie o tym, w każdą rocznicę tak ważnego dla nas dnia.  W Benedyktyńskim Zakątku odbyła się piękna uroczystość. Przypomnieliśmy sobie losy naszej ojczyzny z dawnych lat oraz słowa wielkich Polaków …

„Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości, i nie ma prawa do przyszłości” – J. Piłsudski

„Ziemio polska, ziemio trudna i doświadczona. Ziemio moja, bądź pozdrowiona.” – Jan Paweł II

Słuchaliśmy piosenek patriotycznych i wierszy :

Powiewa flaga, 

gdy wiatr się zerwie. 

A na tej fladze,

biel jest i czerwień.

Czerwień to miłość, 

biel – serce czyste. 

Piękne są nasze,

barwy ojczyste.

Czesław Janczarski