Pani Aneglika Tomasik, prezes Fundacji Benedyktyński Zakątek, udzieliła wywiadu do Radio Lublin.

Pani Angelika mówi o swojej największej pasji czyli codziennej podopiecznymi Fundacji – dzieciakami i młodzieżą z niepełnosprawnościami ❤️