Już od jakiegoś czasu w naszych placówkach trwają zajęcia projektowe pt. „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej”

Oto jedne z nich, na których :

Przypominamy i utrwalamy zasady uczestnictwa w ruchu drogowym,

Zapoznajemy się z zasadami podczas praktycznych zajęć, na chwile obecną w placówce,

Przygotowujemy na miarę możliwości do udziału w życiu społecznym.

To jeden z wielu przykładów naszych zajęć projektowych. niedługo pochwalimy się kolejnymi 🙂