Nagroda Prezydenta RP „Dla dobra wspólnego” promuje postawy, działania i projekty obywatelskie na rzecz dobra wspólnego. Nagrodą honoruję się osoby szczególnie zaangażowane, organizacje pozarządowe oraz wartościowe przedsięwzięcia społeczne, budujące wspólnotę obywatelską. Przyznawana jest co roku.

Nasza Prezes, Dyrektor, a przede wszystkim prowodyrka wszelkiego dobra w Benedyktyńskim Zakątku (i nie tylko..) Siostra Anuarita, otrzymała Nagrodę „Dla dobra wspólnego” w kategorii „Człowiek – Lider”. Spośród nominowanych kilkudziesięciu osób zajęła 3 miejsce! To za sprawą ukierunkowania swojego życia zawodowego na osoby z niepełnosprawnością, dbanie o podopiecznych, wpieranie ich rodzin oraz wychodzenie na przeciw ich potrzebom. Stojąc na czele nietuzinkowej załogi Fundacji Benedyktyńskiego Zakątka tworzy wspaniałą działalność DLA DOBRA WSPÓLNEGO!

Gratulujemy, dziękujemy i pękamy z dumy!

Posłuchajcie lub przeczytajcie również wywiad  >>tutaj<< , który Siostra udzieliła dla Radia Lublin.