250 Rocznica powołania Komisji Edukacji Narodowej w Naszym Zakątku to ważny dzień. Zarówno dla nas jak i naszych podopiecznych. Edukacja w naszym zakątku odbywa się w sposób wyjątkowy i na wielu płaszczyznach. Za sprawą naszego niesamowitego grona pedagogicznego oraz uczniów – każdy choć inny, zmierzają tą samą drogą poszerzania wiedzy i umiejętności. Towarzyszymy im z dumą każdego dnia, a serce rośnie kiedy jesteśmy świadkami ich sukcesów, w każdej z dziedzin życia. W tym ważnym dniu Aktorzy Amatorzy odegrali dla nas przepiękny spektakl pt.: „Jesienna bossa nova”. Oglądaliśmy z zapartym tchem. Wielki ukłon dla aktorów oraz organizatorów. Brawa! Siostry Dyrektor z Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego oraz Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy powiedziały kilka słów oraz uhonorowały kadrę „Nagrodą Dyrektora”. Nie zabrakło również podziękowań dla Nich za trud ich pracy.

Z tego miejsca Drodzy Nauczyciele, Dyrektorzy, Wychowawcy, Pedagodzy, Specjaliści, Pracownicy Szkół i Placówek Oświatowych najserdeczniejsze życzenia i wyrazy ogromnego szacunku dla Waszej pracy, abyście nie utracili swojego powołania. Bądźcie obok dzieci tak, by mądrze pomaga im w budowaniu poczucia sprawczości i własnej wartości.