MAMY TO !!! ZOSTALIŚMY BENEFICJENTAMI PROGRAMU ROZGRZEWAMY POLSKIE SERCA
NASZ PROJEKT ZWIĄZANY Z PUŁAWAMI I RODZINĄ CZARTORYSKICH PRZESZEDŁ I BĘDZIE WKRÓTCE REALIZOWANY!
RADOŚĆ … WIELKA


Tytuł Projektu: „Tradycje Książąt Czartoryskich – podróż do przeszłości podopiecznych Fundacji Benedyktyński Zakątek” Realizator projektu: Fundacja Benedyktyński Zakątek, ul. dr M. Kowalskiego 3, 24-100 Puławy Okres realizacji projektu: 15.10.2021 – 15.10.2022 r.


Cel projektu: kultywowanie obyczajów, kultury związanej z rodem Czartoryskich, mający duży wpływ na kształtowanie tradycji lokalnej miasta Puławy Odbiorcy projektu: podopieczni Fundacji Benedyktyński Zakątek – dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi (50 osób)

Przypomnę: O programie
Celem Programu Rozgrzewamy Polskie Serca jest wspieranie inicjatyw działających na rzecz integracji lokalnej społeczności wokół: kultury, tradycji, wydarzenia lub pamięci historycznej. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie.
Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby pielęgnować lokalną tradycję, historię i kulturę.