Anioły Dobroci dla Ukrainy

Sytuacja panująca na Ukrainie wstrząsnęła wszystkimi. Straszna tragedia …. Ktoś odbiera dzieciom i kochającym rodzicom szczęśliwe dzieciństwo. Siostry Benedyktynki prowadzą na Ukrainie dwa Rodzinne Domy Dziecka i wiele innych dzieł…...