6 stycznia to Święto Objawienia Pańskiego. Wspominamy dzisiaj mędrców ze Wschodu, którzy w Betlejem spotkali Króla Wieków 👑 Temu, który objawił się światu, oddali pokłon i złożyli dary.

Chrystus objawia się dzisiaj także nam – poprzez Kościół, sakramenty, swoje Słowo. Jest obecny w braciach. Podejmujmy wysiłek, by Go usilnie szukać.