W minioną sobotę w naszej Kaplicy Podopieczni przyjęli Sakrament Pierwszej Komunii Świętej, to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu młodego katolika. To moment, w którym dzieci po raz pierwszy przyjmują Eucharystię.

Pierwsza Komunia Święta to szczególny czas, w którym dzieci przyjmują Jezusa do swojego serca. To moment pełen radości, duchowego wzrostu i głębokiego przeżycia religijnego. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają dzieci w tym wyjątkowym czasie i modlimy się, aby Jezus zawsze był obecny w ich sercach, prowadząc je przez całe życie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim dzieciom, które przyjęły swoją Pierwszą Komunię Świętą, oraz ich rodzinom. Niech ten piękny dzień będzie początkiem głębokiej i trwałej relacji z Jezusem.