Poświęcenie, dobre serce i zaangażowanie, te słowa opisują naszą Wiceprezes Fundacji oraz Dyrektora Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy – Siostra Marianna!

Ostatnio świętowaliśmy jej imieniny. Aktorzy-Amatorzy przygotowali niezwykłe widowisko! Składaliśmy najlepsze życzenia, zostaliśmy zaproszeni na słodki poczęstunek. Z życzeniami  przybyli również Rodzice naszych Podopiecznych, aby w tym szczególnym dniu wyrazić uznanie dla jej pracy i poświęcenia.

Z tego miejsca, jeszcze raz pragniemy życzyć Siostrze przede wszystkim zdrowia, sukcesów zawodowych, pogody ducha na każdy dzień oraz pociechy i dumy z uczniów! Niech Ci Pan Bóg błogosławi!!