21 MARCA 547 ROKU TO DZIEŃ NARODZIN DLA NIEBA ŚW. BENEDYKTA

Trudno w kilku słowach przybliżyć postać i dokonania tego niezwykłego Człowieka, Patrona Europy i mnichów Zachodu oraz naszego Zakonodawcy. Ale może dziś warto zwrócić uwagę na jeden tylko szczegół, a właściwie syntezę całej Jego drogi, jaką nam pozostawił: to nieustanne szukanie Boga, chodzenie w Jego obecności i gotowość do powrotu do Jego domu…Tak Benedykt żył. Tego nas uczył. Do tego zachęca, również jako Patron dobrej śmierci, abyśmy nieustannie żyjąc pod wejrzeniem Bożym stale byli gotowi na Jego przyjście….